QUOTES + IVA 21% INCLÒS

TARIFA PLANA: MENSUAL o ECONÒMICA

Les Tarifes planes consisteixen en l’assistència a 2 classes a la setmana que hauràs triat i en l’assistència a altres classes sempre i quan avisis amb antelació i l’espai de la sala ho permeti.

 • TARIFA PLANA MENSUAL

  • Rebut mensual d'octubre a juliol: 56,00 €
  • Setembre i agost: 34,00 €
 • TARIFA PLANA ECONÒMICA

  Atenció! No és reemborsable.

  • Assistència a tot el curs, es cobrarà el rebut a mitjans de setembre: 543,00 €
  • Assistència de setembre a desembre, es cobrarà el rebut a mitjans de setembre: 185,00 €
  • Assistència de gener a abril, es cobrarà el rebut a primers de gener: 208,00 €
  • Assistència de maig a agost, es cobrarà el rebut a primers de maig: 185,00 €

TARIFA 1 DIA A LA SETMANA - MENSUAL o ECONÒMICA

 • TARIFA 1 DIA A LA SETMANA - MENSUAL

  • Rebut mensual d'octubre a juliol: 45,00 €
  • Setembre i agost: 28,00 €
 • TARIFA 1 DIA A LA SETMANA - ECONÒMICA

  Atenció! No és reemborsable.

  • Assistència a tot el curs, es cobrarà el rebut a mitjans de setembre: 438,00 €
  • Assistència de setembre a desembre, es cobrarà el rebut a mitjans de setembre: 150,00 €
  • Assistència de gener a abril, es cobrarà el rebut a primers de gener: 167,00 €
  • Assistència de maig a agost, es cobrarà el rebut a primers de maig: 150,00 €

DESCOMPTE FAMILIAR

 • Descompte a cada membre en el rebut mensual. No s’aplicarà en la quota de manteniment ni en les tarifes econòmiques: 5,00 €

QUOTA DE MANTENIMENT

 • Quota mensual en cas d’inassistència.17€

Si t'interessa cal demanar-la.

MATRÍCULA

 • Dret d’assistència a les classes dels Centres.50€

Donant-se de baixa o deixant de pagar alguna quota es perdran els drets de matrícula.

QUOTA D'UNA CLASSE

 • 20€

TARIFA MAINADA DE 6 A 11 ANYS

 • Rebut mensual d'octubre a juny.30€
 • Setembre.25€
 • Matrícula en fer la inscripció inicial.45€

PAGAMENTS

 • El pagament s’efectuarà per domiciliació bancària, amb excepció de les Tarifes Econòmiques que es poden pagar en efectiu.
 • La falta d’assistència a classe no eximeix el deure de pagar la quota.

MOLT IMPORTANT

Cal avisar, abans del dia 25 del mes anterior al pagament, per:

 • Canvi del tipus de quota.
 • Modificació de la domiciliació bancària.
 • Baixa del Centre

Abans de poder trobar la pau entre les nacions, hem de trobar la pau en la petita nació que és el nostre propi ser.
BKS Iyengar

Avís legal
Política de cookies
Llegir més frases